Transparantredovisning

Transparantredovisning

Punktlista

Visionen för verksamheten är att bedriva personlig assistans i Sverige för att ge personer med funktionsnedsättning ett bättre liv samt vara branschens bästa arbetsgivare. Vi håller hög kvalitet genom kompetent personal, snabb återkoppling och närvaro.

Som kund hos oss möts du av omtanke – vi arbetar med hjärtat! Du bygger tillit och förtroende med en personlig kund- och personalansvarig som har tid att lära känna dig, som lyssnar, diskuterar och löser problem samt håller fortlöpande möten med din personal. Vi ser också till att din personal får de relevanta utbildningarna som krävs för att utföra sitt arbete på bästa möjliga sätt.

Vi hjälper dig i varje steg och vi tar ett helhetsansvar för att skapa din bästa personliga assistans!

Verksamheten avser vara ett kundnära bolag som är noga med att leverera den omsorg och kvalitet som de har kommit överens med kunden om. Alla kunder har en personlig och erfaren kund och personalansvarig som ansvarar för att assistansen utförs enligt överenskommelsen.

Våra Kund och personalansvariga har mångårig erfarenhet av assistans och är assistenternas närmaste chef. Anpassning till målgrupperna ska skräddarsys beroende på de assistansberättigades självbestämmande, funktionshinder, ålder, kön etcetera. Assistansproffsen är de assistansberättigades verktyg för att få en passande assistans med delaktighet utifrån önskemål och behov.

Verksamheten arbetar kontinuerligt med förhållningssätt och bemötandefrågor genom att diskutera detta regelbundet vid personalmöten. Handledning är också något som finns i alla assistentgrupper. Verksamheten strävar efter att all personal ska uppträda professionellt, sympatiskt, lyhört samt alltid se till kundens bästa.

Assistansproffsen har uppdragsavtal mellan verksamheten och de assistansberättigade. Uppdragsavtalet har en ömsesidig uppsägningstid på 1 månad och innehåller bland annat ett åtagande för Assistansproffsen att sköta bemanningsuppdraget. Fullmakt används då de assistansberättigade önskar företrädas av verksamheten gentemot myndigheter. Rutiner för hur myndighetskontakter sker har bifogats ansökan.

Assistansproffsen kommer alltid att upprätta en genomförandeplan tillsammans med kunden. Målet med genomförandeplanen är att tillmötesgå kundens behov utifrån beslut och självbestämmande. Vi säkerställer kundens inflytande över assistansen, dess planering och utförande.

Assistansproffsen får juridisk hjälp genom branschorganisationen och andra upparbetade kontakter inom området för personlig assistans, om det uppstår frågor som inte företagets tjänstemän kan lösa.

Anställda personliga assistenter uppgår 2021 till ca 130 medarbetare. På kontoret arbetar VD/ekonomiansvarig, verksamhetschef, kund och personalansvariga,  administratör/ löneadministratör.

Assistansproffsen har kollektivavtal och är medlem i Vårdföretagarna.

Basfakta

Assistansproffsen
 i Sverige AB

Org.nr: 556861-1536
Registrerat: 2011-08-15
Arbetsgivare: Ja
F-Skatt: Ja
Bolagsform: Aktiebolag
Länssäte: Östergötland
Kommunsäte: Motala
VD: Göran Ekh